Sporten voor Senioren
Bewegen voor ouderen in Amersfoort

Tai Chi Tao is erg geschikt
voor ouderen en voor mensen met een lichamelijke beperking. Met name om het lichaam soepel en vitaal te houden is blijven bewegen erg belangrijk voor deze groep.
Bewegen is ook voor ouderen en voor mensen met een lichamelijke beperking van groot belang. Met name om het lichaam soepel en vitaal te houden.
Tai Chi Tao is erg geschikt voor deze groep mensen. De bewegingen zijn rustig, niet al te moeilijk, ontspannend. Verder draagt Tai Chi Tao bij aan een
betere stabiliteit en evenwichtsgevoel.

Tai Chi, Qigong, meditatie, qigong, taichi, bewegen voor ouderen


Tai Chi Tao is een vorm van
sport waar prestatie en perfectie absoluut niet van belang zijn. Voorop staan rustig en ontspannen bewegen, binnen de eigen grenzen en mogelijkheden. Deze vorm van sport heeft niet als doel het zo goed mogelijk te doen; juist dat proberen we los te laten.

Bij regelmatige beoefening wordt Tai Chi Tao voor een betere stabiliteit. Hierdoor werkt het ook heel goed met het oog op valpreventie.
Alle bewegingen zijn rustig, kalm. Alle stappen zijn zoveel mogelijk ook rustig. Juist het bewust stappen, van de ene naar de andere voet en weer terug, zijn een essentieel onderdeel van deze van van sport.

Tai Chi Tao is ook heel ontspannend. Het zorgt voor een kalmere geest, voor een
betere nachtrust en een betere stress gevoeligheid.


Klik hier voor het lesrooster……